Vanligt återkommande frågor "FAQ"

Frequently Asked Questions

Svenska / English

 

Våra hyresvillkor hittar du här.

Our Rental Terms can be found here.

 
Vilka är era hyresvilkor, vart hittar jag dem? Du ser dem när du bokar, men du hittar dem även via denna länk.
Which is your rental terms, and where do I find them? You find our rental terms here, but they are also available during booking.
Kul att ni startat upp uthyrning! Jag kunde inte hyra i Stockholm tidigare, kan jag och mina polare hyra av er framöver? Ja, om det går tillräckligt bra i år, så fortsätter vi. Men det är inte så lönsamt att hyra ut MC's, så vi är helt beroende av att få in fler bokningar för att kunna fortsätta. Så om du vill säkra att du och dina kompisar ska kunna hyra MC när ni vill i framtiden, hjälp oss gärna genom att gilla oss på FaceBook och visa de av dina kompisar som kan ha nytta av att hyra MC, att vi finns nu!

Svensk MC-uthyrning
I like that you have started to rent out Motorbikes! I could not rent in Stockholm earlier, will it be possible even in the future for me and my friends to rent from you? Yes, we will continue if we get enough rental requests this year. But we need more bookings to be able to continue. If you want to be able to rent motorbikes in Stockholm in the future, please help spread the word that we exists, to enable your friends to rent from us and to help us get by.

Swedish Motorcycle Rental Inc.
Jag är eventuellt intresserad följande datum ..., hur gör jag? Boka här via hemsidan när du bestämt vilka dagar du vill hyra, så fixar vi det.
I may be interested to rent these days ..., how do we proceed? Make your booking on this website when you have decided which days you want to rent, and we will do our best to help you.
Jag besöker Sverige och har ett MC körkort från mitt land, kan jag hyra MC's från er? Ja, om ditt körkort är giltigt i Sverige kan du hyra MC av oss. Se Transportstyrelsens regler här
I am visiting Sweden and have an MC driving licence from my country, is it possible for me to rent from you? Yes, if your driving licence is valid in Sweden (most are), then you are welcome to rent from us. The Swedish Transport Administration's rules are here
Får jag hyra en MC till min uppkörning? Ja, om MC'n bokas i minst en vecka inför uppkörningen. Anledningen till det här kravet är att man behöver träna mer än man kan tro för att klara uppkörningen. Även en dålig dag och under stress behöver du klara alla moment, och för det behövs mycket träning med den MC du ska köra upp med. Tidigare hyrde vi ut bara enstaka dagar för uppkörning, men ingen som hyrde en dag klarade uppkörningen, och motorcyklarna blev sönderslagna. En vecka räcker för att du i lugn och ro ska hinna vänja dig vid MC'n. Utan att olycksrisken stiger markant.

Självklart krävs att den som hyr har körkort för MC'n som hyrs, så ta med dig din handledare.
Can I rent a bike to my driving test? Yes, if the MC is booked for at least a week in advance. The reason for this requirement is that you need more practice than you might think to pass the driving test. You need to practice a lot, so that even if you have a bad day and are under a lot of stress, you still will be able to pass the test. You need to practice a lot with the MC you will take the test with. Earlier we rented out only a day for driving-tests, but no one who rented one day ever passed the test, and the motorcycles was crushed. A week is enough to you enough time to get used to the MC, without taking any unneccesary risks.

The rentee has to have a license for MC in question, so bring your supervisor.
Behöver jag boka MC'n? Reservera gärna bågen, så vet vi att någon ska ta emot dig.
Do I need to Book the MC in advance? Please do. It secures the rental: That the MC will be available, and that we can meet you to give you the key.
Jag vill hyra nästa månad, skulle först vilja komma o kolla på den Våra motorcyklar finns tillgängliga om du bokar dem, om du vill komma och provköra, boka MC'n och kom och kör den så mycket du vill.

Det handlar om att ta hand om din och vår tid, 0kr och 1h jobb är en dålig investering, hyr i stället när du bestämt dig för att du vill hyra. Bara tunnelbane-kostnaden och den tid det tar för dig gör nog att det är en bättre investering att hyra på riktigt och känna på den då. Varför göra något halvdant, när du kan göra det ordentligt?

I want to rent next month, but would like to come and have a look at it or feel it first. Our MC's are available if you book them. If you want to visit for a test-drive, book the MC first, and then come and drive it as much as you want.

It is a matter of caring about your own time and our time, 0 SEK and 1h of work is a bad investment. In that case, it is better that you rent after you have decided that you actually want to rent. The subway fare and the time it takes for you to visit us becomes a better investment for you if you rent the MC for real and drive it for real. Why do something half-heartedly, when you can go all the way?

Storlek och typ av ställ? Vi har 24 allvädersställ att välja mellan, S,M,L,XL och det största är 4XL. Alla är justerbara och har CE-godkända skydd. Vi har MC-boots i storlekar från 37 till 47.
Which size and kind of protection gear do you have available? We have 24 sets of all weather gear to choose from, S,M,L,XL, our biggest is 4XL. All is adjustable and includes CE-approved protection. We have MC-boots from size 37 to 47.
Storlek och typ av hjälmar? Vi har olika integralhjälmar som passar personer X-Small till X-Large. Om du vill ha en XXXL eller XXS hjälm, boka i förväg så ordnar vi det.
Kolla vad du vill ha för tillbehör på utrustnings-sidan
Which size and kind of helmets do you have available? We have full face helmets which fits X-Small to X-Large persons. If you need an XXXL or XXS helmet, we can arrange that if you book in advance.
Check which gear you would like at the equipment page
Hur tidigt på dagen skulle jag kunna hämta hojen? Se bokningskalendern
How early or late can I pick up the bike? See the reservation calendar
Undrar vad det blir för pris om man hyr fyra, fem dagar eller en hel vecka? Se prislistan, eller gör en provbokning.
How much if I rent four, five or seven days? Have a look at the price list, or make a test reservation.
Hej, är intresserad av att hyra er mc mellan torsdag kväll och söndag kväll. Kommer köra ca 40-50 mil. Tänkte mig runt 1000kr, vad säger du om det? Se prislistan för pris. Motorcyklar är dyra att hyra ut; försäkringar, skador, administrering av skador. Därför är vi tvugna att ta de priser vi tar för att få det att gå runt. Hjälp oss gärna genom att tipsa de av dina kompisar som kan ha nytta av att kunna hyra MC, för vi behöver fylla kalendern med bokningar så att vi kan erbjuda er att hyra MC's i framtiden också. Om du tipsar någon, och den personen uppger ditt namn vid bokningen, så får ni båda rabatt på första dagens hyra.
Hi, I want to rent your MC from Thursday to Sunday evening. Will drive 400-500km. I am willing to pay 1000 SEK, what do you say? Check the price list. The running costs for renting out Motorcycles are large; insurances in Sweden, damages and administration of damages are expensive. We have to ask for the amounts that we ask for to be able to run the business. But please help us get more bookings by informing your friends that they are able to rent MC's in Stockholm by us, that will make it possible for us to rent out MC's to you also in the future. If you tell somebody about us and that person mentions your name when he rents a motorcycle from us, you both will get a discount on the first days rent.
Jag är under 24 år, kan jag hyra av er? Försäkringen och 24-års regeln är baserad på olycksstatistik. Det är för dyrt att hyra ut till folk under 24 pga skadefrekvensen. Men vi har själva varit unga och vill nå alla, så om du kör med hel-ställ och att vi tror att du tänker köra försiktigt, så kan det vara möjligt. Om du är under 24, gäller förutom helställ även intervju och kör-prov för att få hyra första gången. Men om du tar bra hand om MC'n och dig själv i trafiken, så får du samma villkor som alla andra om du kör väl inom dina gränser.
I am under age 24. Is it possible for me to rent from you? The insurance and the 24-year rule is based on statistics of accidents. It is usually too expensive to rent our motorcycles to people younger then 24, because of the rate of accidents. But we have been young, and want to enable everybody. If you use full body protection gear and if we think you will drive carefully, it might be possible. If you are below 24, the rules are: aside from full body protection gear you need to pass an interview and a driving test to be able to rent the first time from us. (We want you to survive). But if you take care of yourself and the MC, you will get the same terms as everybody else after that, as long as you drive well within your limits.
20kr/mil är för dyrt tycker jag, jag bjuder 7kr/mil. Slitagekostnaden är baserat på följande:
 • 2.33 kr/mil bakdäck exklusive timkostnad för byte
 • 1.27 kr/mil framdäck exklusive timkostnad för byte
 • 2.73 kr/mil kostnad däckbyte inklusive transporter
 • 2.70 kr/mil Drivpaket inklusive timkostnad för byte
 • 2.00 - 8.00 kr/mil Motorcykeln tar slut efter 10k Mil
 • x.00 kr/mil Olja, filter + service timkostnad
 • x.00 kr/mil Insprutningssystem, luftfilter, service timkostnad och andra långmil-services
 • x.00 kr/mil Saker som slits och behöver fixas
Vi försöker ge dig ett bra pris, de MC's vi kört privat tidigare har ofta kostat mellan 40 och 60kr/mil inklusive försäkringar, så en del av dygnshyran används för att täcka milkostnaden. Och risken finns att vi behöver höjja milkostnaden framöver.

Rent generellt förstår vi varför det inte finns några andra som hyr ut MC's i Stockholm, det är mycket svårt att få det att ens gå runt. Vi bedriver uthyrningen för att vi gillar MC's och tycker att det är kul att hjälpa folk att kunna hyra MC, samt för att öva på business. Att det är svårt, gör bara att vi får bättre träning inför våra framtida andra företag.

2 SEK/km is too expensive, I am willing to pay 0.7 SEK/km. The km cost is based on the following:
 • 2.33 SEK/10km rear tyre excluding hour cost for changing it
 • 1.27 SEK/10km front tyre excluding hour cost for changing it
 • 2.73 SEK/10km cost for tyre changes including transportation
 • 2.70 SEK/10km drivetrain, chain and spokets including hour cost for exchange
 • 2.00 - 8.00 SEK/10km The Motorcycle dies after 100k km
 • x.00 SEK/10km Oil, filter and service cost few km services.
 • x.00 SEK/10km Injection system, air filters, service hour cost, many km services
 • x.00 SEK/10km Things that wear down or need to be fixed.
We try to give you a good price, the MC's we have driven privately previously often cost between 4 and 6 SEK/km including insurance. Part of the day rent is used to cover mileage. We might have to increase the km charge in the future.

Generally speaking we understand why there are no other rental services in Stockholm, it is very difficult to make ends meet. We rent out because we like MC's and think it's fun to help people be able to enjoy motorbikes, and to practice running businesses. It is difficult but it is good training for running our future companies.

Boka Motorcykel

Book MC